Lapinjärven apteekki ja Lyckan-hanke pilotoivat Yritystaiteilija-konseptia

Villasukkapörssi on osallistava taideteos Lapinjärven apteekissa. Kuva: Petteri Aaltolainen

Suomen ensimmäinen Villasukka-apteekki   

Mikä yhdistää villasukkia ja apteekkia? Entä miten taiteilija voi olla mukana kehittämässä yrityksen toimintaa? 
Näihin kysymyksiin saa vastauksen Lapinjärven apteekilta sekä kuvataiteilija Ville Huhtaselta, jotka ovat pilotoineet Yritystaiteilija-konseptia Lyckan-hankkeessa kevään 2022 ja syksyn 2023 aikana. 

Eniten huomiota apteekissa on herättänyt marraskuussa lanseerattu osallistava Villasukkapörssi-teos. Sitä ei miellä heti taideteokseksi, vaan ennemminkin se toivottaa apteekin eteistilassa tulijat tervetulleiksi ja kutsuu tutkimaan esillä olevia villasukkia. Apteekin yrittäjä, apteekkari Suvi Savolainen kuvaileekin yritystään Suomen ensimmäiseksi villasukka-apteekiksi. Nimitys kuvastaa myös yrityksen arvomaailmaa.    

– Jos kysytään, mitä villasukista tulee ensimmäisenä mieleen, on yleensä ensimmäinen mielikuva lämpö. Sitä haluamme villasukkapörssillä viestiä. Haluamme lisätä lämpöä ja yhteisöllisyyttä sekä osoittaa välittämistä, Savolainen kertoo.

Villasukkapörssi-teoksesta voi ottaa itselleen mieleiset villasukat tai tuoda siihen ylimääräiset sukkaparinsa. Kun yritystaiteilijana toimiva Ville Huhtanen ja Suvi Savolainen Lapinjärven apteekista aloittivat yhteistyönsä, pohdittiin, mitä projektilla haluttiin tavoitella ja millaisiin tarpeisiin vastata. Yksi tehtävä on ollut juuri yrityksen arvojen kirkastaminen ja esiin tuominen uudella tavalla.      

– Yritystaiteilija on löytänyt meistä ”sen jutun” taiteen kautta. Haluamme välittää lämmintä ja inhimillistä arvomaailmaa. Se ei sulje pois asiantuntijuutta ja osaamistamme, Suvi Savolainen täsmentää.   

Ville Huhtasen mukaan konsepti muovautuu moneen, koska tarkoituksena on tehdä yhteistyötä, jossa sekä yrityksen tarpeet että taiteilijan osaaminen yhdistyvät. 

– Se, mitä luovan alan ammattilainen yrityksessä tekee, muotoillaan yhdessä valmiiden kehitystyökalujen avulla. Yrityksen tarpeet ja taiteilijan luova osaaminen sovitetaan yhteen herkästi kuunnellen ja kummankin resursseja säästäen. Yhteistyöstä pyritään tekemään vaivatonta, kiteyttää Huhtanen.

Yritystaiteilijan avulla vastauksia monimutkaisen toimintaympäristömme haasteisiin

Yritystaiteilija on konsepti, jolla edistetään luovien alojen ja yritystoiminnan yhteistyötä. Yritystaiteilija on konsepti, jolla edistetään luovien alojen ja yritystoiminnan yhteistyötä. Sen on rakentanut LAB-ammattikorkeakoulun asiantuntija ja kuvataiteilija Ville Huhtanen.

– Luovien alojen tekijöillä on paljon annettavaa muille liiketoiminnan aloille. Toimintaympäristömme muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi ja kohtaamamme ongelmat yhä vaikeammiksi vastata. Näiden ratkaisussa tarvitaan kykyä luovuuteen, Huhtanen kertoo. 

Yritystaiteilija-konseptin kautta pienyritysten ja luovan alan toimijoiden yhteistyö tulee luontevasti mahdolliseksi. Ville Huhtasen mukaan Yritystaiteilija voi olla kuka tahansa luovan alan ihminen: niin kuvataiteilija, muusikko kuin vaikkapa tanssija. Yhteistyössä sovitetaan niin yrityksen tarpeet kuin luovan alan ammattilaisen osaaminen parhaalla tavalla yhteen. Yleensä luovan alan osaaja työskentelee kohdeyrityksessä noin kuukauden työpanoksen verran.

Luovuus herää heittäytymällä uuteen

Taiteen kautta voi puhutella esimerkiksi asiakkaita keinoin, joita sanat eivät ulota. Taide koskettaa yllättävillä tavoilla myös työyhteisöä. Ville Huhtasen mukaan luova toiminta voi uudistaa työyhteisön toimintaa ja edistää sen hyvinvointia pitkävaikutteisesti.  

Yhteistyöstä yritystaiteilijan kanssa on jäänyt mieleen erityisesti apteekin työntekijöiden yhteiskehittämishetki, jossa henkilökunta teki yhdessä taiteilijan kanssa elektronista musiikkia. Musiikki-interventiossa jokainen työntekijä loi oman äänensä, jota käytettiin yhteisen kappaleen luomiseen. Yhteiskehittäminen vaati heittäytymistä, mutta avasi palkintona väylän avoimuuteen. Jokainen sai luvan ilmaista itseään yksilönä ja kertoa myös siitä, miten näkee toiset työyhteisössä. Keskustelu on auttanut vahvistamaan työyhteisöä ja tuomaan ihmisten erilaisuutta voimavaraksi.

Ville Huhtasen mukaan taide tekee tilaa uudelle rikkomalla yrityksen arjen rutiineja ja normeja. Taidetta ei ole yleensä totuttu näkemään ja kokemaan yrityksen tai organisaation sisällä, ja siksi teos voi herättää sekä yhteisön että asiakkaat katsomaan asioita uudesta näkökulmasta. Esimerkiksi apteekissa asiakkaiden ja henkilökunnan kesken on syntynyt Villasukkapörssin ja muiden teosten äärellä aivan uudenlaisia kohtaamisia ja keskusteluja.

Huhtasen mukaan yritystaiteilijan yhteistyö yrityksen kanssa luo myös mahdollisuuksia uusille taideteoksen ja taiteilijuuden muodoille.  

Taiteilijalle yhteistyö voi avata uusia tapoja työllistyä ja uudistaa taiteellisen vuorovaikuttamisen tapoja. Yhteistyö erilaisten yritysten kanssa pakottaa luovan alan tekijän uudenlaisiin tekemismalleihin, jotka uudistavat myös sitä, mitä kaikkea taide voikaan olla, Huhtanen sanoo.

Taide tuo esiin yrityksen arvoja

Yritystaiteilijan kanssa työskentely voi Ville Huhtasen mukaan tuoda yritykselle niin liiketaloudellisia kuin markkinoinnillisia hyötyjä. Yhteistyön tavoitteena voi olla myös kirkastaa yrityksen toiminnan arvoja ja selkiyttää brändiä. Apteekissa on haluttu tuoda juuri arvoja näkyviin. 

Suvi Savolainen toivoo, että apteekin työntekijöiden ihmislähtöisyys ja halu auttaa välittyvät myös asiakkaille. Taiteen kautta onkin syntynyt väylä puhua avoimemmin aiheesta. Keskustelua on herännyt paljon myös apteekin mattotaideteos: farmaseutti Susannan virkkaamista matoista on koottu näyttävä mattoinstallaatio. Yritystaiteilija-pilotissa otettiin huomioon työyhteisön vahvuudet, joihin kuuluvat muun muassa kädentaidot. Niiden haluttiin näkyvän ja välittävän apteekin arvoja vierailijoille.   

Myös tila on otettu huomioon: apteekki sijaitsee 1800-luvun lopulla rakennetussa puutalossa. Alun perin kauppana toimineessa rakennuksessa on historian tuntua ja kotoisuutta. Eteistilan kaunis hirsiseinä on toiminut tänä talvena pohjana mattoteokselle ja myös jatkossa eteiseen on suunniteltu taidetta.

Farmaseutti Susannan kutomista matoista rakennettiin mattoinstallaatio. Kuva: Ville Huhtanen

Yritystaiteilija-konsepti muotoutuu yrityksen mukaan   

Pilotti on vaikuttanut Suvi Savolaiseen monella eri tasolla. Käsitys taiteesta on muuttunut ja projekti on saanut tutkimaan myös omia työtapoja.    

 Tässä työssä tarvitaan organisointitaitoja ja järjestelmällisyyttä. Prosessia ei kuitenkaan voinut täysin kontrolloida ja se oli aluksi vaikeaa. Olisin halunnut tietää, miten edetään, Savolainen kuvailee.   

Hänen mukaansa yritystaiteilijaprojekti vaatii yrittäjältä rohkeutta heittäytyä ja kykyä sietää epävarmuutta, koska yhteistyön toteutus ei ole koskaan samannäköistä. Kynnys lähteä mukaan on silti ollut matala, sillä Lapinjärven apteekki pääsi mukaan Lyckan-hankkeen pilottiin. Työskentely lähtee yrityksen yksilöllisistä tarpeista ja taiteilijan osaamisesta käsin. Suvi Savolaisen mukaan uuden oppimisen lisäksi yrityksen arvot ja identiteetti ovat kirkastuneet, kun taide tuotiin apteekkiin – se oli tavoitekin.  

Mahdollisuuksia ja uusia ideoita syntyy, kun murretaan totuttuja toiminta- ja ajatusmalleja. Se on Savolaisen mukaan innostavaa:   

– Suomessa pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä yli eri alojen ja eri ihmisten kesken. Silloin ne kuplat, joissa elämme, rikkoutuvat!  

Apteekin ja Ville Huhtasen pilotti jatkuu vielä maaliskuun 2023 loppuun saakka. Lyckan-verkostossa järjestään myös luovuuden ja innovaation teemoihin liittyviä tilaisuuksia. Voit seurata tulevia tapahtumia Lyckanin verkkosivuilta, Facebook-sivuilta ja Twitteristä. Yritystaiteilija-yhteistyötä voi seurata Lyckanin verkkosivujen ja somen lisäksi myös Lapinjärven apteekin Facebook-sivuilta.

Lyckan – Maaseudun innovaatio- ja inspiraatiotoiminnan tulevaisuus-hub -hanke toteutetaan Lapinjärven kunnan, Laurea-ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun, LAB-ammattikorkeakoulun sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Uudenmaan liitto rahoittaa hanketta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Jätä kommentti