Lapinjärven apteekki ja Lyckan-hanke pilotoivat Yritystaiteilija-konseptia

Villasukkapörssi on osallistava taideteos Lapinjärven apteekissa. Kuva: Petteri Aaltolainen

Yritystaiteilijan avulla vastauksia monimutkaisen toimintaympäristömme haasteisiin

Yritystaiteilija on Lapinjärven Lyckan-hankkeessa kehitetty konsepti, jolla edistetään luovien alojen ja yritystoiminnan yhteistyötä. Hankkeessa halutaan kehittää toimintamuotoja, joiden avulla luovat alat voivat tuoda lisäarvoa maaseudun liiketoimintaan. Yritystaiteilija-konseptia on rakentanut LAB-ammattikorkeakoulun asiantuntija ja kuvataiteilija Ville Huhtanen, ja vuoden 2022 puolella aloitettiin Lapinjärven apteekissa ensimmäinen Yritystaiteilija-projekti.   

– Luovien alojen tekijöillä on paljon annettavaa muille liiketoiminnan aloille. Toimintaympäristömme muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi ja kohtaamamme ongelmat yhä vaikeammiksi vastata. Näiden ratkaisussa tarvitaan kykyä luovuuteen, Huhtanen kertoo. 

Yritystaiteilija-konseptin kautta pienyritysten ja luovan alan toimijoiden yhteistyö tulee luontevasti mahdolliseksi. Ville Huhtasen mukaan Yritystaiteilija voi olla kuka tahansa luovan alan ihminen: niin kuvataiteilija, muusikko kuin vaikkapa tanssija. Yhteistyössä sovitetaan niin yrityksen tarpeet kuin luovan alan ammattilaisen osaaminen parhaalla tavalla yhteen. Yleensä luovan alan osaaja työskentelee kohdeyrityksessä noin kuukauden työpanoksen verran.

Suomen ensimmäinen Villasukka-apteekki   

Lapinjärven apteekki on osallistunut Yritystaiteilija-konseptin pilotointiin Lyckan-hankkeessa. Ensimmäinen tapaaminen kuvataiteilija ja hankkeen asiantuntija Ville Huhtasen kanssa oli keväällä 2022. Tästä käynnistyi kevääseen 2023 kestävä prosessi, jonka tuotoksiin kuuluu muun muassa marraskuussa lanseerattu osallistava Villasukkapörssi-teos.

Sitä ei miellä heti taideteokseksi, vaan ennemminkin teos toivottaa apteekin eteistilassa tulijat tervetulleiksi ja kutsuu tutkimaan esillä olevia villasukkia. Apteekin yrittäjä, apteekkari Suvi Savolainen kuvaileekin yritystään Suomen ensimmäiseksi villasukka-apteekiksi. Nimitys kuvastaa myös yrityksen arvomaailmaa.    

– Jos kysytään, mitä villasukista tulee ensimmäisenä mieleen, on yleensä ensimmäinen mielikuva lämpö. Sitä haluamme villasukkapörssillä viestiä. Haluamme lisätä lämpöä ja yhteisöllisyyttä sekä osoittaa välittämistä, Savolainen kertoo.

Villasukkapörssi-teoksesta voi ottaa itselleen mieleiset villasukat tai tuoda siihen ylimääräiset sukkaparinsa. Teos on herättänyt huomiota ja keskustelua niin liikkeessä asioivien kanssa kuin sosiaalisessa mediassakin. Kun yritystaiteilijana toimiva Ville Huhtanen ja Suvi Savolainen Lapinjärven apteekista aloittivat yhteistyönsä, pohdittiin, mitä projektilla haluttiin tavoitella ja millaisiin tarpeisiin vastata. Yksi tehtävä on ollut juuri yrityksen arvojen kirkastaminen ja tuominen esiin uudella tavalla.      

– Yritystaiteilija on löytänyt meistä ”sen jutun” taiteen kautta. Haluamme tuoda esille lämmintä ja inhimillistä arvomaailmaa. Se ei sulje pois asiantuntijuutta ja osaamistamme, Suvi Savolainen täsmentää.   

Ville Huhtasen mukaan konsepti muovautuu moneen, koska tarkoituksena on tehdä sellaista yhteistyötä, jossa sekä yrityksen tarpeet että taiteilijan osaaminen yhdistyvät. Yritystaiteilija-mallissa yhteistyöstä pyritään tekemään vaivatonta. 

– Se, mitä luovan alan ammattilainen yrityksessä tekee, muotoillaan yhdessä valmiiden kehitystyökalujen avulla. Yrityksen tarpeet ja taiteilijan luova osaaminen sovitetaan yhteen herkästi kuunnellen ja kummankin resursseja säästäen, kiteyttää Huhtanen.

Luovuus herää heittäytymällä uuteen

Taiteen kautta voi puhutella esimerkiksi asiakkaita keinoin, joita sanat eivät ulota. Taide koskettaa yllättävillä tavoilla myös työyhteisöä.  

 – Työyhteisön sisällä tapahtuu luovan tekemisen seurauksena pitkävaikutteisia asioita, jotka voivat uudistaa työyhteisön toimintaa ja edistää myös sen hyvinvointia, apteekin yritystaiteilijana toimiva Ville Huhtanen kuvailee.  

Myös osana pilottia toteutettiin työntekijöiden yhteiskehittämishetki, jossa henkilökunta teki yhdessä taiteilijan kanssa elektronista musiikkia. Musiikki-interventiossa jokainen työntekijä loi oman äänensä, jota käytettiin yhteisen kappaleen luomiseen.  

Hetki oli Savolaisen mukaan vapauttava. Se vaati jokaiselta henkilökunnassa heittäytymistä ja rohkeutta, mutta avasi palkintona väylän keskustella avoimesti. Jokainen sai luvan ilmaista itseään yksilönä ja kertoa myös siitä, miten näkee toiset työyhteisössä. Keskustelu on auttanut vahvistamaan työyhteisöä.  

– Kokemus oli mieletön. Nauroimme myös paljon, ja sekin on tärkeää työyhteisössä. Ihmisten erilaisuudesta tulee yritykselle ja työntekijöille voimavara, kunhan tunnemme toisemme, Savolainen kuvailee.  

Yllättävä yhteiskehittämishetki kuvaa, kuinka taide rikkoo yrityksen arjen rutiineja ja normeja ja tekee näin tilaa uudelle. Taidetta ei ole yleensä totuttu näkemään ja kokemaan yrityksen tai organisaation sisällä ja siksi teos voi herättää sekä yhteisön että asiakkaat katsomaan asioita uudesta näkökulmasta. Esimerkiksi apteekissa asiakkaiden ja henkilökunnan kesken on syntynyt niin Villasukkapörssin kuin muidenkin toteutettujen teosten äärellä aivan uudenlaisia kohtaamisia ja keskusteluja.       

Kuvataiteilija Ville Huhtasen mukaan yritystaiteilijan yhteistyö yrityksen kanssa luo myös mahdollisuuksia uusille taideteoksen ja taiteilijuuden muodoille.  

Taiteilijalle yhteistyö voi avata uusia tapoja työllistyä ja uudistaa taiteellisen vuorovaikuttamisen tapoja. Yhteistyö erilaisten yritysten kanssa pakottaa luovan alan tekijän uudenlaisiin tekemismalleihin, jotka uudistavat myös sitä, mitä kaikkea taide voikaan olla, Huhtanen sanoo.

Taide tuo esiin yrityksen arvoja

Ville Huhtanen kertoo yrityksen voivan saada yritystaiteilijan kanssa työskentelystä niin liiketaloudellisia kuin markkinoinnillisia hyötyjä. Yhteistyön tavoitteena voi olla myös kirkastaa yrityksen toiminnan arvoja ja selkiyttää brändiä. Apteekissa onkin juuri haluttu tuoda arvoja näkyviin. 

Suvi Savolainen toivoo, että apteekin työntekijöiden ihmislähtöisyys ja halu auttaa välittyvät myös asiakkaille. Taiteen kautta on syntynyt väylä puhua avoimemmin aiheesta. Keskustelua onkin herännyt paljon myös kolmannen pilottiin liittyvän taideteoksen, mattoinstallaation, kautta.  

Apteekin farmaseutin Susannan virkkaamista matoista on koottu eteiseen näyttävä mattoinstallaatio. Yritystaiteilija-pilotissa otettiinkin huomioon työyhteisön vahvuudet, joihin kuuluvat muun muassa kädentaidot. Niiden haluttiin näkyvän ja välittävän apteekin arvoja vierailijoille.   

Myös tila on otettu huomioon: apteekki sijaitsee 1800-luvun lopulla rakennetussa puutalossa. Alun perin kauppana toimineessa rakennuksessa on historian tuntua ja kotoisuutta. Eteistilan kaunis hirsiseinä on toiminut tänä talvena pohjana mattoteokselle ja myös jatkossa eteiseen on suunniteltu taidetta.

Farmaseutti Susannan kutomista matoista rakennettiin mattoinstallaatio. Kuva: Ville Huhtanen

Yritystaiteilija-konsepti muotoutuu yrityksen mukaan   

Pilotti on vaikuttanut Suvi Savolaiseen monella eri tasolla: niin henkilökohtaisesti, yrittäjänä kuin osana yhteisöä. Henkilökohtaisesti käsitys taiteesta on muuttunut. Samoin projekti on saanut tutkimaan myös omia työtapoja.    

 Tässä työssä tarvitaan organisointitaitoja ja järjestelmällisyyttä. Prosessia ei kuitenkaan voinut täysin kontrolloida ja se oli aluksi vaikeaa. Olisin halunnut tietää, miten edetään, Savolainen kuvailee.   

Mieleen on jäänyt erityisesti hetki, jolloin kuvataiteilija ViIle Huhtanen ehdotti, että projektin voisi antaa edetä orgaanisesti. Vaikka toimintatapa oli ensin vieras, on tilan antaminen muutokselle ja uudelle kannattanut. 

 – Jos antaa mahdollisuuden mahdollisuuksille, niin silloin niitä syntyy. Näin projektista on tullut myös enemmän meidän kuin minun näköiseni. Projekti vaatii yrittäjältä myös rohkeutta heittäytyä ja kykyä sietää epävarmuutta, kertoo Savolainen.    

Kynnys lähteä mukaan on ollut matala, sillä Lapinjärven apteekki pääsi mukaan Lyckan-hankkeen pilottiin. Apteekkari arvelee, että konseptiin tarttuminen olisi vaatinut muutoin enemmän uskallusta. Yritystaiteilija-konseptin toteutus ei ole koskaan samannäköistä, sillä työskentely lähtee yrityksen tarpeista ja taiteilijan osaamisesta käsin. Suvi Savolaisen mukaan uuden oppimisen lisäksi yrityksen arvot ja identiteetti ovat kirkastuneet, kun taide tuotiin apteekkiin – se oli tavoitekin.  

Mahdollisuuksia ja uusia ideoita syntyy, kun murretaan totuttuja toiminta- ja ajatusmalleja. Se on Savolaisen mukaan innostavaa:   

– Suomessa pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä yli eri alojen ja eri ihmisten kesken. Silloin ne kuplat, joissa elämme, rikkoutuvat!  

Apteekin ja Ville Huhtasen pilotti jatkuu vielä maaliskuun 2023 loppuun saakka. Lyckan-verkostossa järjestään myös luovuuden ja innovaation teemoihin liittyviä työpajoja. Voit seurata tulevia tapahtumia Lyckanin verkkosivuilta, Facebook-sivuilta ja Twitteristä. Yritystaiteilija-yhteistyötä voi seurata Lyckanin verkkosivujen ja somen lisäksi myös Lapinjärven apteekin Facebook-sivuilta.

Lyckan – Maaseudun innovaatio- ja inspiraatiotoiminnan tulevaisuus-hub -hanke toteutetaan Lapinjärven kunnan, Laurea-ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun, LAB-ammattikorkeakoulun sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Uudenmaan liitto rahoittaa hanketta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Jätä kommentti