Tulevaisuustyöskentely Lapinjärvellä – lähtölaukaus living lab -toimintaan

Tulevaisuustyöpajat keväällä 2022

Huhti-kesäkuussa 2022 järjestettiin kolme työpajaa, joissa luotiin katsaus Lapinjärven ja ylipäänsä maaseutukuntien tulevaisuuteen. Työpajojen kantavana ajatuksena oli, että tulevaisuus ei ole vain jotain, joka tapahtuu, vaan se tehdään. Niin yksilöt kuin organisaatiotkin voivat osallistua tulevaisuuden kestävän yhteiskunnan kehittämiseen tulemalla tietoiseksi omista ja muiden oletuksista, tunnistamalla tulevaisuuteen vaikuttavia asioita sekä käymällä vuoropuhelua tulevaisuudesta.

Tulevaisuuden ennakointi

Työskentely aloitettiin ottamalla katsaus historiaan: mitkä 1900- ja 2000-lukujen tapahtumat ovat vaikuttaneet maaseudun tämänhetkiseen tilaan? Tämän jälkeen pohdittiin, mitkä tämän hetken tekijät ja ilmiöt vaikuttavat maaseudun tulevaisuuteen. Lisäksi mietittiin, mitä sellaista hyvää on nykyhetkessä, jota halutaan vahvistaa, jotta maaseudun tulevaisuus olisi jollain tavalla parempi.

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen johdatteli kuulijat visioimaan maaseudun tulevaisuutta erityisesti maaseutua koskettavien trendien, megatrendien ja heikkojen signaalien kautta. Isot megatrendit, kuten ilmastonmuutos, kestävyyssiirtymä ja kaupungistuminen vaikuttavat myös maaseutuun. Vaikka niiden kautta tarkasteltuna tulevaisuus näyttää helposti olevan täynnä uhkakuvia, voivat ne kuitenkin tuoda mukanaan myös positiivisia asioita kuten uutta liiketoimintaa. Erilaisia maaseutuun liittyviä, positiivisia heikkoja signaaleja ovat mm. ihmisten kaipuu turvalliseen ja rauhalliseen ympäristöön, jossa on myös enemmän omaa tilaa.

Futuristi Elina Hiltusen johdolla pääsimme tutustumaan myös tulevaisuustyöskentelyn työkaluihin. Megatrendejä, trendejä, heikkoja signaaleja sekä villejä kortteja seuraamalla voi ennakoida tulevaisuutta sekä pohtia erilaisia tulevaisuuden skenaarioita: miltä tulevaisuus näyttää, jos jokin tämän hetken heikko signaali tai trendi voimistuu entisestään? Jos vaikkapa ruokaa kuljettavat robotit yleistyvät tai alkoholittomien juomien kulutus kasvaa kohisten, mitä muutoksia esimerkiksi yritysten kannattaa tehdä toimintaansa?

Living lab -toimintamalli

Kaikkiaan työpajatyöskentelyn tavoitteena oli luoda living lab -malli, jota voidaan hyödyntää Lapinjärvellä ja muissa maaseutukunnissa. Mallin avulla voidaan testata uusia innovaatioita, jotka vastaavat tulevaisuuden tarpeita. Innovaatiot voivat olla erilaisia palveluita, tuotteita ja muuta toimintaa, joka vahvistaa maaseudun kestävää kehitystä sekä yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Keskeisiä periaatteita living lab -toiminnassa ovat mm.:

  • Kestävyys – Kestävyyden periaate viittaa niin toteuttamiskelpoisuuteen, vastuuseen, luottamuksen rakentamiseen kuin ekologisiin arvoihinkin.
  • Avoimuus – Avoimuus innovaatioprosessiin osallistuvien välillä on ratkaisevan tärkeää. Tiedon ja kokemusten jakaminen ovat merkittävä osa innovaatioprosessia.
  • Realistinen toimintaympäristö – Innovaatiotoiminnan tulisi tapahtua realistisessa ja luonnollisessa tosielämän ympäristössä

Miten tulevaisuustyöskentely jatkuu Lapinjärvellä?

Hanketiimi jatkaa työpajojen pohjalta living lab -toiminnan kehittämistä analysoimalla pienryhmien tuotoksia. Tämän jälkeen tuotetaan toimintamalli hankkeen pilottivaihe, jota lähdetään toteuttamaan Lapinjärvellä syksyllä 2022. Jos olet kiinnostunut toiminnasta tai siihen osallistumisesta, ota yhteyttä projektipäällikkö Tanja Pöyhöseen: tanja.poyhonen@lapinjarvi.fi tai 044 753 5314.

 

Lämmin kiitos tulevaisuustyöryhmälle aktiivisesta työpajatyöskentelystä!

Linkkejä:

Jätä kommentti