Lyckan yhdistää toimijat ja edistää maaseudun innovaatioita

Lyckan kehittää uusia tapoja kestävämmän liiketoiminnan luomiseksi maaseudulle. Alusta yhdistää biokiertotalouden, matkailun ja luovien alojen toimijat ja etsii yhteistyön kautta ratkaisuja viheliäisiin ongelmiin.  

Viheliäiset ongelmat kuten ilmastonmuutos ja biodiversiteettikato edellyttävät liiketoiminnalta ja koko yhteiskunnalta uudenlaisia tapoja toimia. Tähän tarvitaan innovaatioita, joita syntyy parhaiten, kun eri alojen toimijat kohtaavat toisiaan. Maaseudun innovaatiotoiminta hakee kuitenkin vielä muotoaan ja erilaiset innovaatioalustat ja ideahautomot sijoittuvat yleensä kaupunkiympäristöihin tai suurten yritysten kylkeen. Kestävyyssiirtymää ei voida kuitenkaan toteuttaa ainoastaan kaupungeista käsin – mukaan tarvitaan myös maaseutu.

Innovaatio on uusi käyttöönotettu idea, joka tuottaa käyttäjälleen lisäarvoa. Innovaatiot voivat olla esimerkiksi tuote- ja palveluinnovaatioita, prosessi-innovaatioita ja systeemisiä innovaatioita. Innovaatioiden avulla voidaan hakea uusia ratkaisuja viheliäisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin.

(Lähde: www.kuntaliitto.fi)

Toimintamalli yhdistää maaseudun toimijat

Lapinjärvellä luodaan nyt maaseutuympäristöön sopivaa toimintamallia, joka yhdistää eri alojen osaamisen ja edistää innovaatioiden syntymistä maaseutuympäristössä. Lyckan – Maaseudun innovaatio- ja inspiraatiotoiminnan tulevaisuus-hub- hanke yhdistää luovan alan toimijat, matkailun ja biokiertotalouden sekä tuo tulevaisuuden ennakoinnin osaksi maaseudun pienten yritysten kehittämistä. Toimintamalli luodaan ja testataan seuraavan vuoden aikana.

Elävät kokeilut osana tuotteiden ja palveluiden kehittämistä

Olennaisena osana Lyckanhubia on living lab -toiminta, jonka muoto kehitetään hankkeen aikana. Living lab toimii nimensä mukaisesti elävänä kokeilualustana innovaatioiden synnyttämiseen ja niiden ominaisuuksien testaamiseen olipa kyseessä yrityksen sivuvirroista luotava uusi tuote tai vaikka kunnan matkailunstrategian rakentaminen ja testaaminen yhteistyössä alueen yrittäjien ja kesäasukkaiden kanssa.

Toimijaverkosto kehittämisen tueksi

Hankkeessa kootaan toimijoiden verkostoa, joka osallistuu sekä toimintamallin kehittämiseen että muodostaa Lyckan-konseptin osaajaverkoston tulevaisuudessa. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan muita pieniä kuntia, jotka voisivat ottaa toimintamallin omakseen Lapinjärven esimerkkiä noudattaen. Lyckanhubin onkin tarkoitus jäädä elämään myös hankkeen jälkeen ja palvella pieniä maaseutukuntia ja maaseudun pieniä yrityksiä tiellä kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Seuraavissa blogeissa perehdytään tarkemmin hankkeen eri osa-alueisiin ja siihen, miten ne liittyvät yritysten kehittämiseen ja innovaatioihin. Tekstejä tähän blogiin tuottavat allekirjoittaneen lisäksi myös muu hanketiimi.

Toivotan antoisia lukuhetkiä blogimme parissa!

Tanja Pöyhönen
Projektipäällikkö, Lapinjärven kunta

Lyckan – maaseudun innovaatio- ja inspiraatiotoiminnan tulevaisuus-hub -hanke toteutetaan Lapinjärven kunnan, Laurea-AMK:n, Häme AMK:n, Haaga-Helia AMK:n sekä LAB-AMK:n yhteistyönä. Hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.