Luovat alat liiketoiminnan arvonluonnissa

Hankkeessa luodaan konkreettista yhteistyötä luovien alojen osaajien ja yritysten välille. Yritysten tarpeita ratkotaan mm. innovaatio- ja palvelumuotoilutyöpajoissa, joissa luovan alan osaajat osallistuvat yritysten kehittämiseen. Samalla luodaan toimintamalli yritysten ja luovien alojen osaajien yhteistyön edistämiseen.

Living Lab -toiminnassa luovien alojen osaajat osallistuvat esimerkiksi innovoimaan sivuvirroista uusia tuotteita. 

Hankkeen aikana järjestetään myös kaikille avoimia työpajoja, joissa jokainen pääsee herättelemään sisäistä taiteilijaansa!

Palvelut yrityksille

Yritystaiteilija-konsepti

Yritystaiteilija-konsepti on luovien alojen tekijöiden ja muun elinkeinotoiminnan matalan kynnyksen yhteistyömalli. Taiteilija toimii yritystaiteilija-mallissa yrityksen työympäristössä ammattiaan harjoittaen, esimerkiksi kehittäen yrityksen toimintamalleja tai tuoden yrityksen vahvuuksia näkyviksi. Yritystaiteilija ja elinkeinonharjoittaja kehittävät työskentelyn sisällön yrityskohtaisesti. 

Yritystaiteilija-konseptia pilotoidaan syksyllä 2022. Tarkoitus on luoda malli luovien alojen osaajien ja yrittäjien yhteistyön edistämiseksi. 

Innovaatio- ja palvelumuotoilutyöpajat

Lyckanin innovaatio- ja palvelumuotoilutyöpajat toteutetaan alkuvuodesta 2023. Yrityksille suunnatuissa pajoissa otetaan haltuun kehittämisen, ideoinnin ja luovan ongelmanratkaisun työkaluja. Työkalut ovat hyödynnettävissä laajalti kaikenlaisessa elinkeinotoiminnassa.  

Luovien alojen toimijoiden yhteisö

Hankkeessa kootaan luovien alojen yhteisöä, joka toimii osana Lyckanhubin palveluvalikkoa. Luovan alan osaajat linkitetään mukaan yritysten kehittämiseen living lab -toiminnan ja työpajojen kautta. Tutustu luovien alojen osaajapankkiin täällä.

Luovan alan osaaja: Haluatko omaan palveluvalikoimaasi uusia toimintatapoja ja mahdollisuuden tavata potentiaalisia asiakkaita sekä kehittää liiketoimintaa ja luoda innovaatioita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa? 

Ota yhteyttä Ville Huhtaseen: ville.huhtanen@lab.fi / 040-6350440

Luovien alojen residenssi

Hankkeessa selvitetään, miten luovien alojen residenssitoiminta voitaisiin käynnistää Lapinjärvellä. Residenssitoiminnalle pohditaan ansaintalogiikkaa, etsitään tiloja sekä suunnitellaan toiminnan muotoa. Residenssiin tulevat luovan alan osaajat linkitetään osaksi Lyckanin luovien alojen yhteisöä ja siten myös yritystoiminnan kehittämiseen. 

Tavoitteena on valjastaa maaseudun tyhjiä tiloja residenssivieraiden majoitus-, työskentely- ja näyttelytiloiksi. Erityisesti näyttely- ja työskentelytilat voivat olla moninaisia esimerkiksi peltoa, hallitiloja, seinätilaa tmv. 

Onko sinulla Lapinjärvellä tyhjää tilaa, joka voisi soveltua residenssin käyttöön? 

Ota yhteyttä Petteri Aaltolaiseen: 040 050 3841

Residenssityöpajat syksyllä 2022

Onko sinulla tyhjää tilaa Lapinjärvellä, joka voisi soveltua residenssin käyttöön? Tervetuloa mukaan residenssityöpajoihin!

TYÖPAJOJEN AIKATAULU JA INFO:

– 5.10.2022 klo 9.00-12.00 | 31.10.2022 klo 12.00-16.00 (tilaisuuksissa on kahvitarjoilu)
– Työpajat järjestetään Lapinjärven nuorisotilassa (Niittypolku 3, 07800 Lapinjärvi)
– Työpajojen kieli on suomi

SISÄLTÖ:
 

Työpajoissa käydään läpi, mitä residenssitoiminnan käynnistämiseksi tarvitaan ja aletaan suunnitella residenssitoiminnan käynnistämistä. Residenssitoiminnalle suunnitellaan myös ansaintalogiikka niin, että se on myös taloudellisesti kannattavaa. Nyt onkin erinomainen tilaisuus hyödyntää tyhjillään oleva tila. Residenssiin tulevat luovan alan osaajat linkitetään osaksi Lyckanin luovien alojen yhteisöä ja siten myös yritystoiminnan kehittämiseen. 

KENELLE?

Työpajoihin ovat tervetulleita kaikki yrittäjät, joilla on tyhjiä tiloja jotka voisivat soveltua residenssitoimintaan. Eri taiteen alojen työskentelyssä tarvitaan erilaisia tiloja, joten kannattaa rohkeasti osallistua työpajoihin ja saada tyhjät tilat hyödynnettyä.

LISÄTIETOJA:

– Hankkeen projektipäällikkö Tanja Pöyhönen: 044 753 5314 / tanja.poyhonen@lapinjarvi.fi
– LAB AMK:n asiantuntija Petteri Aaltolainen: 040 050 3841 / petteri.aaltolainen@lab.fi

Koulutukset ovat yrittäjille de minimis -tukea. De minimis -lomakkeet lähetetään työpajoihin ilmoittautuneille yrittäjille sähköpostitse ennen työpajaa.

Ota rohkeasti yhteyttä:

Lyckanin luovien alojen osa-alueesta vastaa LAB-ammattikorkeakoulun lehtori ja kuvataiteilija Ville Huhtanen.
Yhteystiedot: ville.huhtanen@lab.fi / 040-6350440