Maaseudun tulevaisuutta kehittämässä

Lyckan – Maaseudun innovaatio- ja inspiraatiotoiminnan tulevaisuus-hub on maaseudun yrittäjien kohtauspaikka, joka tukee kestävän liiketoiminnan kehittämistä. LyckanHub tarjoaa näköaloja tulevaisuuteen, työkaluja toiminnan kehittämiseen ja verkoston ideoiden testaamiseen.

Hankkeessa on neljä teemaa. Järjestämme hankkeen aikana tapahtumia ja työpajoja, joihin Lapinjärven alueen asukkaat, yrittäjät ja muut toimijat ovat lämpimästi tervetulleita.

Tule mukaan toimintaan ja tee tulevaisuuden liiketoimintaa Lyckanissa!

Lokakuussa 2023 valmistui sähköinen versio Lyckan – Maaseudun innovaatio- ja inspiraatiotoiminnan tulevaisuushub -hankkeen yhtenä lopputuloksena syntyneestä käsikirjasta.

HANKKEEN OSA-ALUEET

BIOKIERTOTALOUS

Hyödynnetään elinkeinotoiminnasta syntyviä sivuvirtoja & kehitetään uutta liiketoimintaa! Biokiertotalouden kautta voidaan hyödyntää esimerkiksi maataloudessa tai elintarviketeollisuudessa syntyviä jäte- ja sivuvirtoja.

MATKAILU

Hanke edistää kestävää matkailutoimintaa maaseudun vahvuuksista käsin. Esimerkiksi hiljaisuus, pimeys ja luonto mahdollistavat upeiden elämysten kokemisen.

LUOVAT ALAT

Tarkoituksena on yhdistää taide, muotoilu ja liike-elämä yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Hankkeen tavoitteena on lisäksi luoda malli maaseudun residenssitoiminnalle sekä soveltaa yritystaiteilija-konseptia.

LIVING LAB

Lyckan edistää yritysten kykyä vastata tulevaisuuden tarpeisiin luomalla maaseudulle soveltuvan tulevaisuustyöskentelyn mallin.

Hanke mediassa

22.4.2023 Apteekin hyllyltä -podcast Kausi 6, jakso 1: Miten luovan alan ammattilainen voi auttaa kehittämään yrityksen liiketoimintaa? Kuuntele Apteekin hyllyltä -podcastista, kuinka kuvataiteilija Ville Huhtanen ja apteekkari Suvi Savolainen toteuttivat Yritystaiteilija-pilotin Lapinjärven apteekissa.

13.3.2023 Loviisan Sanomat: Biohiilestä on moneksi

Hankkeen tausta ja toteuttajat

Lyckan-hanke pohjautuu Lapinjärvellä jo toteutettujen hankkeiden teemoihin, joiden pohjalta eri osa-alueita on hyvä lähteä kehittämään.
 
Hanke toteutetaan Lapinjärven kunnan, Laurea-ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun, LAB-ammattikorkeakoulun sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhteistyönä.
Uudenmaan liitto rahoittaa hanketta Euroopan aluekehitysrahastosta. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2021–31.8.2023.